Spring til indhold

Theraplay – Evidensbaseret familiebehandling

Theraplay er en engagerende, legende og relationsfokuseret terapiform baseret på tilknytningsteoretiske principper. Målet med behandlingen er at opnå sunde og afstemte interaktioner mellem et barn og dets omsorgsgivere, som kan medføre øget tryghed i tilknytningen og bidrage til mental sundhed hos barnet og den øvrige familie.
Fokus er på, at barnet dels føler sig mødt og forstået, dels at den voksne bliver bedre til at se barnets behov for struktur, omsorg, engagement og udfordring frem for at tage for megen eller for lidt styring i kontakten.

Alle sessioner optages på video og analyseres af terapeut og supervisor for derigennem løbende at kunne målrette og tilpasse behandlingsplanen.

Hvem kan have gavn af Theraplay?

Theraplay egner sig bedst til børn under 10 år. Inddrages flere børn, f.eks. fra samme familie, eller er der sprogbarrierer og/eller traumatiske begivenheder, kan ældre børn også profitere af forløbet. Det vil afhænge af en individuel vurdering.
Da fokus i Theraplay er på, at barnet føler sig mødt og forstået, vil Theraplay som oftest bestå af et forløb, hvor et barn og dets omsorgsgiver(e) er til stede sammen med en terapeut. Nogle gange kommer børnene dog også alene.

Samspilsramte familier, plejefamilier og anbragte børn kan have gavn af Theraplay. Den legende interaktion mellem voksen og barn – ledet og reguleret af terapeuten – er designet til at bringe voksen og barn tættere på hinanden.

Hvor meget behandling er nødvendig?

Theraplay er som oftest en korttidsterapiform, der aktivt involverer barnets omsorgsgivere i terapien, når dette er muligt. Der er en vekselvirkning mellem sessioner med barn og forældre og samtaler mellem forældre og terapeut – typisk mødes omsorgspersoner og terapeut til en opstartssamtale samt en samtale for hver femte gang, at barn og omsorgsperson er i terapi. Det kræver typisk 20 sessioner med Theraplay for at skabe den ønskede udvikling.

Behandlingsplan og opfølgning

Før opstart og ved forløbets afslutning gennemføres en videooptaget samspilsobservation.
Ved forløbets opstart er formålet at tilrettelægge en behandlingsplan ud fra observationen og oplysninger fra omsorgsgivere og sagsakter.

Ved forløbets afslutning er formålet at kunne evaluere indsatsen og præcisere, hvorledes barnet/relationen har udviklet sig og hvilke arbejdspunkter, der eventuelt stadig eksisterer.
Forløbet afsluttes med en rapport, der beskriver udvikling og videre anbefalinger.

Ønsker du at vide mere?
Kontakt os i dag for en uforpligtende snak på tlf. 58 55 10 92.