Spring til indhold

BPU

Børnepsykologisk undersøgelse

Formålet med en børnepsykologisk undersøgelse af barnet er at foretage en klinisk psykologisk børneundersøgelse for at belyse barnets udviklingsniveau, vanskeligheder og psykiske ressourcer. Dette er med henblik på at foretage en psykologisk vurdering af barnets særlige behov for støtte.

Undersøgelsen vil rumme en kortlægning af barnets udviklingsniveau. Det vil sige en vurdering af, hvordan barnet fungerer kontaktmæssigt, følelsesmæssigt, kognitivt, sprogligt og motorisk såvel som en vurdering af barnets fornemmelse af sig selv og andre.

Vurderingen vil altid omfatte både barnets ressourcer og vanskeligheder. Psykologen vil altid angive en vurdering af barnets udvikling og behov, herunder udækkede behov. Ved undersøgelsen af barnet vil der altid blive anvendt flere metoder som for eksempel:

  • Samtale og/eller leg med barnet tilpasset dets alder og modenhedsniveau, som giver information om barnets oplevelse af sig selv og dets situation. Denne kontakt med barnet giver grundlag for at danne et klinisk indtryk af barnets funktionsniveau.
  • Vurdering af barnet med særlige undersøgelsesmetoder til vurdering af kognitive og personlighedsmæssige funktioner.
  • Observation af barnets bidrag i samspillet med forældrene.

Der kan også indhentes oplysninger hos læge, pædagoger og lærer.

Den samlede vurdering af barnet bygger på en afvejning af alle de foreliggende informationer.

Ønsker du at vide mere?
Kontakt os i dag for en uforpligtende snak på tlf. 58 55 10 92.