Spring til indhold

TKU

Tilknytningsundersøgelse

En tilknytningsundersøgelse er en helhedsvurdering af barnets eller den unges tilknytning til anbringelsesstedet, forældre og eventuelt øvrigt netværk. Tilknytningsundersøgelsen bliver igangsat som en del af den børnefaglige undersøgelse, hvis kommunen finder dette nødvendigt. Formålet er at styrke kommunernes oplysnings- og beslutningsgrundlag i de situationer, hvor kommunen overvejer at indstille til, at et barn skal være anbragt i en videreført anbringelse efter servicelovens § 68 a, eller at et barn skal adopteres af sin plejefamilie efter adoptionslovens § 9, stk. 4.

Tilknytningsundersøgelsen udarbejdes med henblik på at vurdere grundlaget for at træffe en afgørelse om nogle af de mest indgribende og forebyggende foranstaltninger på børne og ungeområdet.

Tilknytningsundersøgelsen gennemføres med henblik på at belyse, hvad der er til barnets bedste og har det formål at sikre barnet størst mulige kontinuitet og stabilitet i sin opvækst.

Ønsker du at vide mere?
Kontakt os i dag for en uforpligtende snak på tlf. 58 55 10 92.