Spring til indhold

Mentorordninger

Vi tilbyder mentorstøtte til voksne borgere, der har brug for støtte til at fastholde eller opnå beskæftigelse, og hvor støtten vurderes at have afgørende betydning for, at borgeren beholder sit job eller sin uddannelse.

Støtten er individuel og kan f.eks. være hjælp til at komme op om morgenen med henblik på at møde på arbejdspladsen eller uddannelsen til tiden. En mentor kan også være en hjælp til at kontakte jobcentret eller egen læge. Det er sagsbehandler på jobcentret, der bevilger støtten til en mentor, og timetallet fastsættes efter aftale mellem jobcentret og Center for Familiesundhed.

Mentorstøtte kan tilbydes i en periode på 6 måneder med mulighed for forlængelse.

Tina Rossing
Tina Rossing
Sundhedsfaglig udviklingskonsulent 58 55 10 92
Sara Jensen
Sara Jensen
Faglig koordinator – Socialrådgiver 58 55 10 92
Thomas Bull
Thomas Bull
Pædagogisk Udviklingskonsulent 58 55 10 92