Spring til indhold

Børne- og ungeområdet

Hos Center for Familiesundhed tilbyder vi en lang række ydelser inden for børne- og ungeområdet samt ydelser målrettet de fagpersoner, der beskæftiger sig med udsatte børn og unge.

Det er vores kerneopgave at levere ydelser af høj kvalitet, der forbedrer trivslen hos udsatte børn og unge. Vores team har mange års erfaring inden for børne- og ungeområdet, og vi trækker på et bredt team af dygtige specialister inden for det psykologiske, pædagogiske og sundhedsfaglige område.

Vi tilbyder blandt andet ydelser inden for:

  • Psykologiske undersøgelser: pædagogisk psykologiske vurderinger (PPV), forældrekompetenceundersøgelser (FKU), tilknytniningsundersøgelser (TKU) og børnepsykologiske undersøgelser (BPU).
  • Supervision af pædagoger, sagsbehandlere, psykologer og plejefamilier.
  • Forebyggende indsatser såsom støttekontaktpersoner.
  • Samværsydelser i form af både støttet samvær og overvåget samvær.
  • Forskellige behandlingsforløb, herunder terapi og neurofeedback.

Vi kan tilbyde hurtig igangsætning af psykologiske undersøgelser.

I samråd med kommuner og regioner skræddersyer vi den konkrete indsats med udgangspunkt i det pågældende barns behov. Vi har mange års erfaring med tværfagligt samarbejde og navigerer sikkert og troværdigt i alle fagområder i både det kommunale og regionale felt.

Kontakt os i dag, hvis du ønsker at høre nærmere om vores ydelser inden for børn- og ungeområdet.