Spring til indhold

Socialpædagogisk støtte – § 85

Servicelovens § 85 sikrer hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til de personer, der har brug for særlig støtte som følge af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, herunder også sociale problemer.

Vi tilbyder en række ydelser, som søger at understøtte trivsel hos borgere og/eller hele familier i relation til servicelovens § 85 og § 84 samt sundhedslovens § 83.

Vi tilbyder eksempelvis støtte inden for følgende områder:

  • Psykiatri
  • Misbrug/problematisk forbrug af rusmidler
  • Sociale problemstillinger
  • Udsathed
  • Kriminalitet
  • Oligofreni/udviklingshæmmede borgere

Vi lægger vægt på helhedsorienterede og skræddersyede indsatser. Derfor har vi en flerfaglig tilgang, hvor vi har mulighed for at inddrage psykologer, pædagoger, socialrådgivere og tværfagligt sundhedspersonale, der sikrer, at vi dækker hele indsatsbehovet.

Kunne du tænke dig at vide mere? Kontakt os for en uforpligtende snak.

Ønsker du at vide mere om vores ydelser? Kontakt os på telefon 58 55 10 92