Spring til indhold

Multiple og komplekse problemstillinger

Vi tilbyder en række ydelser målrettet borgere og familier, der har brug for særlig støtte som følge af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, herunder også sociale problemer.

Det kan både være relateret til servicelovens §85 alene eller i en kombination af servicelovens § 85 og sundhedslovens § 83. Derudover tilbyder vi også støtteydelser til borgere og familier, der har behov for hjælp i henhold til servicelovens § 84.

Vi trækker på mange års erfaring og højt specialiseret viden. Vi kan blandt andet tilbyde støtte inden for følgende områder:

  • Psykiatri
  • Misbrug/problematisk forbrug af rusmidler
  • Sociale problemstillinger
  • Udsathed
  • Kriminalitet
  • Oligofreni/udviklingshæmmede borgere

Skræddersyede indsatser

Vi tilbyder skræddersyede forløb, der tager udgangspunkt i den enkelte borgers eller families specifikke behov. Du er med andre ord sikret en løbende afstemt indsats, der fokuserer på det hele menneske med borgerens mål, ønsker og drømme for fremtiden i centrum.

Vi udfører altid opfølgning og status i samarbejde med borgeren.

Ligeledes er skriftlig og fyldestgørende dokumentation absolut afgørende for vores arbejde – både i forhold til det tværfaglige samarbejde og i forhold til øvrige samarbejdspartnere, herunder relevante myndigheder.

Ønsker du at vide mere om vores ydelser? Kontakt os på telefon 58 55 10 92