Spring til indhold

Forældrekompetenceundersøgelser (FKU)

Forældrekompetenceundersøgelser (FKU) er psykologiske undersøgelser af ét eller flere børn eller unge og af deres forældre. Formålet er at afdække det enkelte barns behov og forældrenes kompetencer til at imødekomme disse. Undersøgelsen gennemføres med henblik på at afklare, hvad der er til barnets bedste.

Undersøgelsen skal tage udgangspunkt i det konkrete barn og dets forældres muligheder for at tage vare på og støtte barnet med udgangspunkt i barnets behov. Når der udarbejdes en forældrekompetence undersøgelse, sker det som led i en børnefaglig undersøgelse efter servicelovens § 50, som er kommunernes faglige udredning af, om et barn eller en ung har brug for særlig støtte. Forældrekompetence undersøgelser skal gennemføres, når kommunen har behov for at afdække forældres kompetencer til at tage vare på barnet eller den unge.

Undersøgelsen bliver altid tilrettelagt og udført så skånsom for familien som muligt, og der ligges stor vægt på en høj inddragelse og samarbejde med barn og familie.

Ønsker du at vide mere om forældrekompetenceundersøgelser?
Kontakt os i dag for en uforpligtende snak på tlf. 58 55 10 92.

Sara Jensen
Sara Jensen
Faglig koordinator – Socialrådgiver 58 55 10 92
Mia Mørck
Mia Mørck
Pædagogisk udviklingskonsulent 58 55 10 92