Spring til indhold

Supervision

Supervision betegner den proces, hvor der tilbydes støtte til at udvikle fagpersoners faglige kompetencer og kunnen.

Når man arbejder med udsatte børn og unge, er det essentielt, at man er fuldt opdateret inden for sit fagområde, og at man er i stand til at levere den bedste indsats til familierne. Samtidig kan mennesker, der arbejder med børn og familier i vanskeligheder, være udsat for stress og følelsesmæssig påvirkning på grund af arbejdets karakter. Her spiller supervision en vigtig rolle i forhold til at klæde den enkelte fagperson på til at udfylde sin rolle bedst muligt – både fagligt og personligt.

Hos Center for Familiesundhed tilbyder vi supervision af psykologer, pædagoger, sagsbehandlere og plejefamilier, der arbejder med børn og unge.

Hvad opnår man med supervision?

  • Større personlig resiliens og arbejdsglæde.
  • Konkrete planer for det videre forløb i komplekse sager og dermed større tilfredshed hos borgeren/klienten.
  • Gruppesupervision kan give et bedre samarbejde og arbejdsmiljø i organisationen.
  • Bedre kommunikation med såvel kolleger som de borgere, man er i berøring med.

Vores forløb

Vores supervisionsforløb foretages af vores psykologer. Fælles for dem er et dybdegående kendskab til børn- og ungeområdet og erfaring med de branchespecifikke udfordringer og problemfelter, der knytter sig hertil.

Supervisionen kan finde sted i hjemmet, i institution eller i samtalerum hos Center for Familiesundhed.

Supervisionen tilbydes individuelt og i grupper.

Ønsker du at vide mere om vores ydelser?

Kontakt os på telefon 58 55 10 92