Spring til indhold

Evidensbaseret familiebehandling

Målet med familiebehandlingen er at opnå sunde og afstemte interaktioner mellem et barn og dets omsorgsgivere, som kan medføre øget tryghed i tilknytningen og bidrage til mental sundhed hos barnet og den øvrige familie.

Fokus er på, at barnet dels føler sig mødt og forstået og dels, at den voksne bliver bedre til at se barnets behov for struktur, omsorg, engagement og udfordring frem for at tage for megen eller for lidt styring i kontakten.

Hvad kan du forvente?

Vi laver altid et skræddersyet forløb, som støtter op om den enkelte familie. Vores indsats er tværfaglig og kan bl.a. bestå af et samarbejde mellem en familiebehandler, psykolog, socialrådgiver og fysioterapeut. På den måde sikrer vi os, at vi kommer hele vejen rundt.

Hvor meget behandling er nødvendig?

Vi efterstræber, at familiebehandlingen foregår over en kortere periode, der aktivt involverer barnets omsorgsgivere i sessionerne. Familiebehandlingen er en vekselvirkning mellem sessioner med barn og omsorgsgivere og samtaler mellem omsorgsgivere og familiebehandler – typisk mødes omsorgspersoner og familiebehandler til en opstartssamtale.

Behandlingsplan og opfølgning

Før opstart og ved forløbets afslutning gennemføres en videooptaget samspilsobservation.
Ved forløbets opstart er formålet at tilrettelægge en behandlingsplan ud fra observationen og oplysninger fra omsorgsgivere og sagsakter.

Ved forløbets afslutning er formålet at kunne evaluere indsatsen og præcisere, hvorledes barnet/relationen har udviklet sig og hvilke arbejdspunkter, der eventuelt stadig eksisterer.
Forløbet afsluttes med en rapport, der beskriver udvikling og videre anbefalinger.

Ønsker du at vide mere?
Kontakt os i dag for en uforpligtende snak på tlf. 58 55 10 92.

Sara Jensen
Sara Jensen
Faglig koordinator – Socialrådgiver 58 55 10 92
Mia Mørck
Mia Mørck
Pædagogisk udviklingskonsulent 58 55 10 92